Opzij

6.99

Met onderstaande woorden werd in 1972 het toen nog radicaal feministisch blad Opzij – dat haar wortels in de tweede feministische golf heeft – gelanceerd. Oprichters waren Wim Hora Adema (1914-1998) en Hedy d’Ancona (1937).
“Over Opzij: dat ervan uitgaat dat vrouwen zijn achtergehouden en achtergebleven en dat zélf nog maar nauwelijks in de gaten hebben…” 
Aanvankelijk opgezet als een activistisch, pamfletachtig tijdschrift heeft Opzij zich in de loop der jaren steeds aan de veranderende tijdsgeest aangepast, zonder concessies te doen aan de eigen grondbeginselen. Het radicaal verdween van de cover, maar er staat nog steeds feministisch maandblad. De huidige, jongere generatie vrouwen is gemiddeld tenminste zo goed opgeleid als de mannen. Deze vrouwen profiteren in niet geringe mate van het voorwerk dat hun moeders en oma’s verrichtten op emancipatorisch gebied.